Shorten URLs

Tại sao tham gia với chúng tôi?

Rút gọn link - Shorten Link | 2URL.XYZ là gì?

Rút gọn link - Shorten Link | 2URL.XYZ là một công cụ hoàn toàn miễn phí, nơi bạn có thể tạo các liên kết ngắn, ngoài việc miễn phí, bạn còn được trả tiền! Vì vậy, bây giờ bạn có thể kiếm tiền từ nhà, khi quản lý và bảo vệ các liên kết của bạn.

Bảng quản trị nổi bật

Kiểm soát tất cả các tính năng từ bảng quản trị chỉ bằng một nút bấm.

Thống kê chi tiết

Biết khán giả của bạn. Phân tích chi tiết những gì mang lại cho bạn thu nhập cao nhất và những chiến lược bạn nên thích nghi.

API

Rút ngắn liên kết nhanh hơn với API dễ sử dụng và đưa ý tưởng sáng tạo và nâng cao của bạn vào cuộc sống.

Hỗ trợ

Một nhóm hỗ trợ chuyên dụng sẵn sàng giúp đỡ với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.